Türkiye'de Aile Yapısı

Türkiye’de kırsal ve kentsel aile yapılarını sosyolojide en sık kullanılan yöntemlerden biri olan karşılaştırmalı metod ile inceleyeceğiz. Karşılaştırmalı metod en yalın tabiriyle; aynı çağda yaşayan, fakat birbirinden bağımsız insan topluluklarının durumlarının akılcı yoldan karşılaştırılmasını içerir.

Kırsal ve kentsel aileyi kısaca tanımlamak gerekirse;

Kırsal aile; kırsal bölgelerde yani köyde, ovada, yaylada yaşayan, birbirleriyle bağlantılı yaşam süren geniş aile tipidir. Kentsel aile ise, tarım dışı etkinliklerin egemen olduğu, nispeten yakınlık ilişkileri zayıf, kentlerde yaşayan aile tipidir.

Kırsal ve kentsel aile arasındaki bazı farklılıkları inceleyelim.