Otorite İlişkileri

Kırsal aileler dayanışma yönünden daha güçlüdür. Otorite evin reisi olan babaya ya da kocaya aittir. Otorite genelde erkeğe ait olduğu gibi yaş faktörü de devreye girmektedir. Kentsel ailede kırsal aileye oranla daha eşitlikçi bir durum olsa da, otorite genelde erkeğe aittir. Ev içi otorite ve karar vermede eşlerin eşitliği ekonomik, sosyal ve eğitim seviyesi yüksek ailelerde daha sık görülür.

                Kırsal aile patrilokal bir özellik gösterir.

                Türk Aile Yapısı Araştırması’nda (1992:100) kırsal kesimde evliliğe kimin karar verdiği konusunda ailelerin ve akrabaların etkisi yüzde 60’ın üzerinde olduğu görülmüştür. Kentsel ailede ise evliliğe bireylerin karar vermesi daha yaygındır ve daha özgür bir tutum hakimdir. Kent ailesinde boşanma oranı daha yüksektir.

                Genel olarak toplumda ataerkil bir özellik görülmektedir.