Hane Büyüklüğü

Büyüklük:

                Türkiye’de hane halkı büyüklüğü açısından belirgin bir fark söz konusu değildir. Kır ailesi büyüklüğü 3,60 kent ailesi büyüklüğü 3,59 civarındadır. Kırsal aile, kentsel aileye oranla daha geleneksel ve kalabalıktır. Kırsal ailelerde çocuk sayısı, kentsel aileye oranla daha fazladır. Kent ailesi genelde çekirdek ailedir. Kentlerde yaşayan aileler küçülmekte, çocuk sayısı azalmakta ve tek kişilik aile artmaktadır.

Hane halkı büyüklüğü bölgelere göre değişiklik göstermektedir.